วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

โจทย์ยากแก้ง่าย ถ้าเข้าใจพื้นฐานคณิต ม.ปลาย


แนะแนวทางการหาคำตอบอย่างง่ายของข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในญี่ปุ่น โดยติวเตอร์ชื่อดังที่ส่งนักเรียนเข้าสถาบันในฝันสำเร็จมาแล้วนับล้านคน !!

อธิบายละเอียดตั้งแต่การตีความโจทย์ การคิดแบบลองผิดลองถูก ไปจนถึงการหาแนวทางไขปัญหาที่เรียบง่ายแต่ได้ผลดี ทำให้เข้าใจหลักการที่แท้จริง จนสามารถแก้โจทย์พลิกแพลงได้ทุกรูปแบบ

ผู้เขียน : Katsuyuki Sadamatsu 
ผู้แปล : บดินทร์ พรวิลาวัณย์
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ขนาดรูปเล่ม Pocketbook
หมวด : คณิตศาสตร์
ISBN : 978-974-443-682-5
ราคา : 210  บาท

อ่านตัวอย่างได้ที่ https://goo.gl/5JjsqM
สอบถามเพิ่มเติม bec@tpa.or.th
สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tpabook.com

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

แนะนำหนังสือ 100 โจทย์คณิตสุดหินในประวัติศาสตร์


จากโจทย์ยากระดับตำนานของบรรดานักคณิตศาสตร์ระดับโลก...สู่การหาคำตอบอย่างเรียบง่ายที่ใช้ความรู้คณิตศาสตร์แค่ระดับมัธยมต้นเท่านั้น !!

โจทย์ทั้ง 100 ล้วนเป็นปัญหาที่มีความน่าสนใจและมีนัยสำคัญทางประวัติศาสตร์ เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบขบคิดและท้าทายกับการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ยาก ๆ โดยเฉพาะ

100 โจทย์คณิตสุดหินในประวัติศาสตร์    
ISBN : 978-974-443-677-1
ราคา : 210 บาท
จำนวนหน้า : 208 หน้า
หมวด : คณิตศาสตร์
ผู้เขียน : Hirokazu Onoda
ผู้แปล : ดร.อรรณพ  เรืองวิเศษ 
ขนาดรูปเล่ม : Pocketbook

อ่านตัวอย่างได้ที่ https://goo.gl/F4inlM
สอบถามเพิ่มเติม bec@tpa.or.th
สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tpabook.com

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ (ฉบับปรับปรุง)
เนื้อหาโดยสังเขป

     จิ๊กและฟิกซ์เจอร์มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตและกระบวนการประกอบของอุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติกและโลหะให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย
- หลักการของการสร้างจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ขั้นพื้นฐาน
- การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ให้ประหยัด
- แบบดรออิ้งของจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ และ Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T)
- จิ๊กและฟิกซ์เจอร์แบบโมดูลาร์
- จิ๊กและฟิกซ์เจอร์สำหรับงานเชื่อม
- จิ๊กและฟิกซ์เจอร์สำหรับเครื่องจักรระบบเอ็นซีและซีเอ็นซี
 
     หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ตั้งแต่พื้นฐาน ทั้งระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   จนถึงปริญญาตรี ตลอดจนผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้อง


ผู้เขียน :   รศ.วชิระ มีทอง
ขนาดรูปเล่ม : 18.5 x 26.0 cm
จำนวนหน้า :  296 หน้า
ISBN : 9789744436641
ราคา :  250 บาท

อ่านตัวอย่างได้ที่ http://bit.ly/2bvEobB
สอบถามเพิ่มเติม bec@tpa.or.th
สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tpabook.com

คณิตศาสตร์ ยิ่งชอบ ยิ่งเก่ง ยิ่งเรียน ยิ่งสนุก
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้จะช่วยแก้ปมในใจของคนส่วนใหญ่ที่รู้สึก “เกลียดกลัว” ตัวเลข โดยพาเราย้อนกลับไปค้นหาอะไรบางอย่าง ที่เป็นจุดเริ่มให้หันมา “ชอบ” และ “เข้าใจ” คณิตศาสตร์ ที่เชื่อมโยงผ่านเรื่องราวใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน

แค่เริ่มต้นจาก ความชอบ – เข้าใจ – หมั่นฝึกทำแบบฝึกหัด
เราก็จะเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน
แทนที่จะเรียนเพื่อสอบเข้า หรือเพื่อทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีเพียงอย่างเดียว

ลองคิดให้ดี..ลึก ๆ แล้วเราอาจจะไม่ได้ “เกลียด” วิชาคณิตศาสตร์ก็ได้
แค่เรายังหาจุดที่ทำให้รู้สึก “ชอบ” ไม่เจอเท่านั้นผู้เขียน :   Mitsuo Yoshizawa
ผู้แปล :  บดินทร์ พรวิลาวัณย์
ขนาดรูปเล่ม : Pocketbook
จำนวนหน้า :  168 หน้า
ISBN : 978-974-443- 665-8
ราคา :  165 บาท

อ่านตัวอย่างได้ที่ http://bit.ly/2bIDBUd
สอบถามเพิ่มเติม bec@tpa.or.th
สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tpabook.com

สถิติเบื้องต้น เรียนพื้นฐานได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง
เนื้อหาโดยสังเขป 

เหมาะสำหรับนักเรียน ม.ปลาย นักศึกษา คนทำงานที่กำลังมองหาหนังสือสถิติเล่มแรกเพื่อปูพื้นฐาน แต่ไม่อยากอ่านตำราที่เต็มไปด้วยสูตร สัญลักษณ์ และภาษาคณิตศาสตร์ยาก ๆ อธิบายเนื้อหาพื้นฐานของวิชาสถิติอย่างกระชับ โดยอธิบายความหมายของค่าสถิติ สัญลักษณ์ และสูตรด้วยภาษาง่าย ๆ และใช้ความรู้คณิตศาสตร์แค่เพียงระดับ ม.ต้น เพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุด

 เนื้อหาประกอบด้วย 

  • ตารางแจกแจงความถี่ ฮิสโทแกรม ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  • การแจกแจงปกติ การประมาณเชิงสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่าแบบช่วง 
  • การประมาณเกี่ยวกับกลุ่มประชากรจากกลุ่มตัวอย่าง การแจกแจงไคสแควร์ การแจกแจง t 
  • ตัวอย่างการใช้สถิติในชีวิตประจำวัน เช่น ตารางเดินรถ คะแนนสอบ ความผันผวนของหุ้น
    การคาดการณ์จำนวนลูกค้า 
  • สรุปประเด็นสำคัญประจำบทและแบบฝึกหัดท้ายบท 


ผู้เขียน : Hiroyuki Kojima
ผู้แปล : บดินทร์ พรวิลาวัณย์
ขนาดรูปเล่ม : Pocketbook
จำนวนหน้า : 256 หน้า
ISBN : 9789744436665
ราคา : 220 บาท 

อ่านตัวอย่างได้ที่ http://bit.ly/2buWPwG
สอบถามเพิ่มเติม bec@tpa.or.th
สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tpabook.com

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เครื่องมือช่วยคิด ผลิตไอเดีย สู่สุดยอดแผนงานหนังสือเล่มนี้จะแนะนำเครื่องมือช่วยคิดทั้ง 21 วิธี ที่จะทำให้เราสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่เคยใช้กันมาโดยไม่รู้ตัวได้อย่างอิสระเสรีและง่ายดายขึ้นกว่าเดิม โดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการที่ยุ่งยาก เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้สมองสามารถทำงานเองโดยอัตโนมัติเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การค้นพบ และเก็บเกี่ยวข้อมูลหรือวัตถุดิบทางความคิด เพื่อนำมาผสมผสานรวมกัน แล้วคิดออกมาเป็นไอเดียและนำไปสู่แผนงานที่สามารถตอบโจทย์ที่กำลังเผชิญอยู่ออกมาเป็นผลงานอันยอดเยี่ยม


ผู้เขียน: Masaharu Kato
แปลโดย: ดร.ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์
ขนาด Pocketbook

จำนวนหน้า  224 หน้า

ISBN 9789744436672
ราคา  195  บาท

อ่านตัวอย่างได้ที่ http://bit.ly/2bGUcK1
สอบถามเพิ่มเติม bec@tpa.or.th

สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tpabook.com

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รวมโจทย์ปราบเซียนคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)


โจทย์สำหรับน้องประถม ที่ขอท้าพี่ระดับมหาวิทยาลัย !!

รวบรวมสุดยอดโจทย์ระดับปราบเซียนจาก “ข้อสอบเข้าชั้นมัธยมต้น” ของโรงเรียนชื่อดังในญี่ปุ่น 
มีทั้งหมดกว่า 160 ข้อ นำมาอธิบายและเฉลยอย่างละเอียด เข้าใจง่าย

แม้จะเป็นโจทย์สำหรับเด็กประถม แต่มีความพิเศษและน่าสนใจ ผู้อ่านจะได้ฝึกทักษะและไหวพริบเชิงคณิตศาสตร์หลากหลายด้าน อาทิ สมการและตัวเลข เรขาคณิต รูปทรง 3 มิติ การจัดหมู่ ตรรกะ และอัลกอริทึมพื้นฐาน บางหัวข้ออาจยังไม่สอนในชั้นเรียนโดยตรง แต่เป็นคณิตศาสตร์ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน และดูเผิน ๆ อาจจะซับซ้อน แต่สามารถแก้ได้ด้วยคณิตศาสตร์ระดับประถม

เหมาะสำหรับ
– นักเรียนชั้นประถมที่ต้องการสอบเข้าโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง
– ผู้ที่ต้องเตรียมตัวสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ในเวทีต่าง ๆ
– บุคคลทั่วไปที่ชอบแก้โจทย์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตจริง


เรียบเรียงโดย ดร.อิทธิ ฤทธาภรณ์ และ โญโกะ คาโน ฤทธาภรณ์
ขนาด Pocketbook

จำนวนหน้า  256 หน้า

ISBN 9789744436696

ราคา  165  บาท

อ่านตัวอย่างได้ที่ http://bit.ly/2bKDf2B

สอบถามเพิ่มเติม bec@tpa.or.th

สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tpabook.com