วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ (ฉบับปรับปรุง)
เนื้อหาโดยสังเขป

     จิ๊กและฟิกซ์เจอร์มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตและกระบวนการประกอบของอุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติกและโลหะให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย
- หลักการของการสร้างจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ขั้นพื้นฐาน
- การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ให้ประหยัด
- แบบดรออิ้งของจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ และ Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T)
- จิ๊กและฟิกซ์เจอร์แบบโมดูลาร์
- จิ๊กและฟิกซ์เจอร์สำหรับงานเชื่อม
- จิ๊กและฟิกซ์เจอร์สำหรับเครื่องจักรระบบเอ็นซีและซีเอ็นซี
 
     หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ตั้งแต่พื้นฐาน ทั้งระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   จนถึงปริญญาตรี ตลอดจนผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้อง


ผู้เขียน :   รศ.วชิระ มีทอง
ขนาดรูปเล่ม : 18.5 x 26.0 cm
จำนวนหน้า :  296 หน้า
ISBN : 9789744436641
ราคา :  250 บาท

อ่านตัวอย่างได้ที่ http://bit.ly/2bvEobB
สอบถามเพิ่มเติม bec@tpa.or.th
สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tpabook.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น