Library@Company


โครงการห้องสมุด หรือ Library@company
เป็นโครงการที่ ส.ส.ท. สนับสนุนให้องค์กรจัดห้องสมุดหรือมุมหนังสือ
และสื่อการฝึกอบรมเพื่อเป็นแหล่งความรู้สู่พนักงาน

สมัครเข้าร่วมโครงการวันนี้รับส่วนลดหนังสือของสำนักพิมพ์ในเครือ ส.ส.ท. 20-25% 
พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย
สอบถามเพิ่มเติม book4u@tpa.or.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น